Mnoga europska povijesna i baštinska mjesta imala su važnu ulogu u stvaranju današnje Europe. Još od početka civilizacije do Europe koju danas poznajemo, ovi lokaliteti slave i simboliziraju europske ideale, vrijednosti, povijest i integraciju . Oznaka europske baštine (eng. European Heritage Label) inicijativa je Europske komisije koja se provodi u okviru programa Kreativna Europa. Europska komisija Oznaku dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti, koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Europske unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija. Cilj je Oznake europske baštine jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji, a koji se temelji na zajedničkim vrijednostima, elementima zajedničke europske povijesti i kulturne baštine, poštivanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga. Republika Hrvatska je mogućnost prijave za Oznaku europske baštine imala prvi puta 2015. godine. Godinu dana kasnije, Hrvatska je dobila prvog ponosnog nositelja Oznake europske baštine: Muzej krapinskih neandertalaca s Nalazištem Hušnjakovo! U travnju 2016. godine, u Bruxellesu je priznanje svečano dodijeljeno krapinskom muzeju i Nalazištu kao lokalitetu od iznimne važnosti za povijest čovječanstva Europe s obrazloženjem:
 

„Krapinsku fosilnu zbirku istraživali
su stručnjaci iz cijeloga svijeta.
Njihova interpretacija nalaza iz
Krapine utjecala je na različite
znanstvene teorije o razvoju
čovjeka, opstanku naše civilizacije i
o tome kako su ljudske zajednice u
Europi živjele u pleistocenu.

Nalazište je uvršteno na popis
lokaliteta Europske unije kojima se
dodjeljuje oznaka europske
baštine zbog njihove važne uloge u
povijesti i kulturi Europe.

Europa počinje ovdje!
 
 
 
 
Odgovorna osoba:
Jurica Sabol, ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja
e-pošta: jurica.sabol@mhz.hr

Kontakti za Oznaku europske baštine pri Ministarstvu kulture i medija
NACIONALNI KOORDINATOR
mr. sc. Anuška Deranja Crnokić
Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje
 
KONTAKT TOČKA
Morana Bigač Leš
Služba za Kreativnu Europu

 

Oznaka europske baštine

Karta 48 lokaliteta koji nose Oznaku europske baštineIce Age Europe logo
 
 

Međunarodna mreža Ice Age Europe

Tijekom dugih ledenodobnih razdoblja, u više od 2 milijuna godina, uspostavljeni su temelji ljudske kulture i sačuvani su brojni dokazi o razvoju čovjeka. Značajniji prapovijesni lokaliteti smješteni su diljem Europi gdje su pronađeni ljudski fosilni ostaci i kamena oruđa, a neki su lokaliteta su i pod zaštitom UNESCO-a.
Međunarodna mreža Ice Age Europe povezuje važne lokalitete s tematikom ledenih doba i života u razdoblju pleistocena te je takvim lokalitetima prvo potrebno omogućiti konzervaciju i zaštitu.
Ciljevi mreže Ice Age Europe su podići svijest o zaštiti takvih lokaliteta i izraditi program valorizacije te ostvariti suradnje na više polju znanosti, upravljanja, kulturnog turizma, pedagogije odnosno edukacije i sl.
Ova mreža osnovana je 2013. godine, a utemeljitelji su bili 15 arheoloških nalazišta zajedno s muzejima ili visitor centrima iz šest europskih država. Ove lokalitete posjećuje oko 1,3 milijuna ljudi godišnje, većina posjetitelja je iz Europe, ali zabilježeni su posjetitelji koji dolaze iz svih dijelova svijeta.

Mreža Ice Age Europe ima partnere koji im pomažu u ostvarivanju ciljeva, a to su: The Neanderthaler-Gesellschaft e.V., NESPOS, Prehistoric Rock Art Trails - A Network of Archaeological Sites for Cooperation in the Framework of European Cultural Tourism i Network of European Museum Organisations (NEMO).

Uz brojne europske lokalitete, Muzej krapinskih neandertalaca nalazi se od 2011. godine u mreži Ice Age Europe.

 

https://www.ice-age-europe.eu/home.html