Mnoga europska povijesna i baštinska mjesta imala su važnu ulogu u stvaranju današnje Europe. Još od početka civilizacije do Europe koju danas poznajemo, ovi lokaliteti slave i simboliziraju europske ideale, vrijednosti, povijest i integraciju . Oznaka europske baštine (eng. European Heritage Label) inicijativa je Europske komisije koja se provodi u okviru programa Kreativna Europa. Europska komisija Oznaku dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti, koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Europske unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija. Cilj je Oznake europske baštine jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji, a koji se temelji na zajedničkim vrijednostima, elementima zajedničke europske povijesti i kulturne baštine, poštivanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga. Republika Hrvatska je mogućnost prijave za Oznaku europske baštine imala prvi puta 2015. godine. Godinu dana kasnije, Hrvatska je dobila prvog ponosnog nositelja Oznake europske baštine: Muzej krapinskih neandertalaca s Nalazištem Hušnjakovo! U travnju 2016. godine, u Bruxellesu je priznanje svečano dodijeljeno krapinskom muzeju i Nalazištu kao lokalitetu od iznimne važnosti za povijest čovječanstva Europe s obrazloženjem:
 

„Krapinsku fosilnu zbirku istraživali
su stručnjaci iz cijeloga svijeta.
Njihova interpretacija nalaza iz
Krapine utjecala je na različite
znanstvene teorije o razvoju
čovjeka, opstanku naše civilizacije i
o tome kako su ljudske zajednice u
Europi živjele u pleistocenu.

Nalazište je uvršteno na popis
lokaliteta Europske unije kojima se
dodjeljuje oznaka europske
baštine zbog njihove važne uloge u
povijesti i kulturi Europe.

Europa počinje ovdje!