Zbirka eksperimentalne arheologije

Zbirka eksperimentalne arheologije sadrži donirane predmete pokojnog Stjepana Vukovića, osnivača Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin, te začetnika eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj. Sastoji se od Vukovićeve dokumentacije, njegovih ručnih izrađevina u kamenu i drvetu, te osmišljene eksperimentalne bušilice pomoću koje je radio brojne eksperimente.
Zbirka eksperimentalne arheologije upisana je u Registar kulturnih dobara RH – Lista zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3805.

Voditelj zbirke: viši kustos Jurica Sabol, dipl.ing.geol.