Međunarodna konferencija Creative Museum

 

Muzej krapinskih neandertalaca je 2. ožujka 2017. godine predstavljen na Međunarodnoj konferenciji Creative Museum A/C/T/S u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“ u Zagrebu, koju su organizirali projekt  Kreativni muzej i udruga Radiona.org. Na konferenciji su predstavljene inovativne intermedijalne prakse u kombinaciji s muzejskim i kulturnim sektorom, a u odnosu na angažman i razvoj publike, neformalno obrazovanje koje uključuje međunarodni porast DIY (do-it-yourself) i maker/hacker kulture, kao i na interdisciplinarne i uključive pristupe muzejima, galerijama, kulturnim centrima, organizacijama, javnim ustanovama, poduzetništvu, zajedničkim ulaganjima i slično. Naziv A/C/T/S sadržava riječi umjetnost / kultura / tehnologija / znanost, a u engleskom jeziku termin također znači djelovati, reagirati, ići naprijed, preuzeti inicijativu, manevriranje, trud i postignuće. Djelatnici Muzeja krapinskih neandertalaca, kustos Eduard Vasiljević i muzejska pedagoginja Lorka Lončar Uvodić,  održali su za sudionike konferencije radionice „Izrada odjeće krapinskog pračovjeka“ i „Lubanje hominina“.