„Abeceda interneta“ u Muzeju krapinskih neandertalaca

„Abeceda interneta“ naziv je za interaktivnu predstavu koju su jučer, 27. ožujka, u Muzeju krapinskih neandertalaca izveli glumci Ana Vilenica i Tomo Krstanović. Na zanimljivoj i vrlo poučnoj predstavi koja ima svrhu educirati i osvijestiti djecu o dobrim i lošim stranama virtualnog svijeta, sudjelovali su učenici petih i šestih razreda krapinskih osnovnih škola, OŠ August Cesarec i OŠ Ljudevit Gaj. Glumci su na izvrstan način potaknuli djecu na razmišljanje o različitim opasnostima prilikom korištenja interneta te su ih uključili u raspravu i razgovor. Uz navođenje pozitivnih strana virtualnih sadržaja, djeca su iznijela i vlastita loša iskustva prilikom korištenja različitih online aplikacija. Predstava „Abeceda interneta“ ostavlja snažan dojam na sve sudionike, skreće pozornost na brojna traumatična iskustva djece zbog zloupotrebe interneta te nameće potrebu za većim brojem ovakvih edukativnih  događanja koja doprinose stvaranju boljeg i sigurnijeg društva i svijeta.