Arhitektura

Mijenja se ritam, gustoća sadržaja, boje prostora, zvukovi, mirisi atmosfera. Organska forma arhitekture asocira na maternicu, embrio, zavojnice puža ili presliku ljudskog mozga, što i odgovara mjestu i značenju neandertalaca u razvoju ljudske vrste.
7 / 7