Autor/izvor: mkn 18/01/2019

Predavanja muzealaca na Filozofskom fakultetu u Rijeci

 


Na poziv Danka Dujmovića, profesora na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Lorka Lončar Uvodić i Kristina Pavlović, muzejske pedagoginje Muzeja krapinskih neandertalaca i Dvora Veliki Tabor, te Daniela Bilopavlović Bedenik, viša kustosica Muzeja suvremene umjetnosti, održale su predavanja za studente u sklopu kolegija Muzejska pedagogija i Muzeologija. Studenti su kroz predavanja i prezentacije primjera iz prakse imali priliku saznati na koji način se ovi muzeji bave i komuniciraju sa različitim skupinama posjetitelja te s kojim izazovima se muzealci susreću u svome radu. Predavanja su imala naglasak na radu s marginalnim skupinama posjetitelja te utjecaju muzeja na razvoj lokalne zajednice.

 

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR 3828900011100011100