Već na početku izrade projekta Muzeja krapinskih neandertalaca autori arhitekt Željko Kovačić i paleontolog Jakov Radovčić proširili su zahvat na kompleks Prapovijesnog parka krapinskih neandertalaca u kojem se otvara mogućnost široke turističko - kulturološke ponude za potrebe i zahtjeve najšireg kruga brojnih posjetioca i turista. Centralna točka parka je zaštićeni paleontološki lokalitet i nalazište pračovjeka na Hušnjakovom brijegu.

Novi muzej sa svojim suvremenim multimedijalnim postavom daje stručno interpretiranje teme neandertalaca u današnjem vremenu. U Parku bi se popratnim sadržajima na neposredniji način i direktnim uključivanjem posjetioca nastavilo prezentiranje prapovijesnih tema. U  šumi treba zamijeniti vegetaciju s onom kakva je bila u vrijeme neandertalaca. Trebalo bi također ukloniti nabujalu vegetaciju koja skriva samo stanište iz kojeg je mogao kontrolirati dolinu i događanja u njoj.
Staze i šetnice uredit će dodatnim tumačenjem raslinja, stijenja, pedološkog sloja. Uz njih će biti postavljene sjenice i odmorišta za radionice: geološka škola, škola izrade kamenodobnog oruđa, poduka u bacanju kamenja, oblikovanju  drveta, škola preživljavanja u prirodi, …

Na donjim ravnim dijelovima parka bile bi igraonice za manju djecu. U te vanjske sadržaje će biti uklopljena i gradina Leh na susjednom brdu, kao i postojeća Forma prima koju bi trebalo i nastaviti s novim učešćem kipara.

Zgrada bivšeg Kneippovog lječilišta rekonstrukcijom bi se vratila u nekadašnji klasicistički izgled Ona je bitan element Parka jer je Kneippovo lječilište bilo građeno upravo u vrijeme Gorjanovićevih iskopavanja neandertalskog lokaliteta. Unutrašnjost objekta će biti prilagođena novim potrebama cjelovitog Parka, U prizemlju bi bio info pult sa suvenirnicom, bar i restoran koji bi se proširio na natkrivenu terasu prema nalazištu. Na katu, u potkrovlju bi bila uprava muzeja, izložbena dvorana, a na tavanu muzejske radionice i depo. U podrumu će biti multifunkcionalna dvorana.

Park ispred Kneippovog lječilišta, prema željezničkoj pruzi uređenjem bi se vratio i prethodi izgled francuskog parka s bazenom, vodoskokom, palmama.

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR 3828900011100011100