Arhitektura

Cijela građevina utopljena je u okolni pejzaž između dva brežuljka, i jedino je vidljivo pročelje obloženo miocenskim žutim pijeskom.
2 / 7