Dok su muškarci u lovu, najstarija žena u zajednici brine o održavanju vatre, a ostale brinu o djeci te skupljaju bobice i druge biljke. Vatra nas grije, čini hranu ukusnijom, a često služi u lovu za plašenje životinja. Za paljenje vatre nam je potrebno kamenje i gljiva guba.

SVAKODNEVNICA

LOV

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
MB: 0207349
Žiro račun: 2390001 - 1100011100