Omiljeno jelo mi je toplodobni nosorog! Često se priprema i špiljski medvjed, divlje govedo, bizon, golemi jelen ili vepar. Da bi se ulovile ovako velike životinje potrebno je biti hrabar, imati dobar plan i vješto izrađeno oruđe.
 

SVAKODNEVNICA

VATRA

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
MB: 0207349
Žiro račun: 2390001 - 1100011100