Autor/izvor: mkn 21/11/2016

Krapinski pračovjek predstavljen u Kneževini Monaco

 

U sklopu međunarodnog projekta „Potpora za pedagoške, muzeografske i istraživačke djelatnosti Muzeja krapinskih neandertalaca“ djelatnici MKN boravili su u Monte Carlu, u Muzeju za pretpovijesnu antropologiju od14.11. do 18.11.2016.

U projektu koji traje tri godine, Vlada Kneževine Monaco financirala je edukativne programe, muzeografske i istraživačke djelatnosti MKN-a. U  Muzeju za pretpovijesnu antropologiju  postavljena je izložba „Život i kultura neandertalskog čovjeka“ autorice Vlaste Krklec, te su  održane tri edukativne radionice: Izrada geološkog stupa, Izrada odjeće krapinskog pračovjeka i Modeliranje u glini na temu pretpovijesti. Djelatnici krapinskog muzeja mr.sc. Vlasta Krklec- muzejska savjetnica, Jurica Sabol dipl. ing. geol.- kustos pripravnik i Siniša Laginja- viši muzejski tehničar, prezentirali su djeci osnovnih škola edukativne programe, te ih pobliže upoznali sa životnim navikama krapinskih neandertalaca.  

U Odjelu za međunarodne odnose Kneževnine Monaco prezentirani su rezultati projekta, te dogovorena buduća suradnja spomenutih muzeja.

Tijekom boravka u Monaku, krapinski muzealci obišli su važno arheološko nalazište Grimaldijevih špilja paleolitičke starosti, važne zbog ritualnih ukopa čija se replika groba nalazi unutar stalnog postava MKN. Posjećen je Regionalni Muzej za pretpovijest u Mentonu i Terra Amata muzej u Nici.

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
MB: 0207349
Žiro račun: 2390001 - 1100011100