Autor/izvor: mkn 29/06/2018

Digitalizacija Zbirke eksperimentalne arheologije


Sukladno nacionalnom programu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe „Hrvatska baština“, tijekom ožujka 2018. Muzej krapinskih neandertalaca započeo je i uspješno priveo kraju digitalizaciju Zbirke eksperimentalne arheologije. Pokretač i osnivač programa je Ministarstvo kulture koje je osiguralo financijska sredstva za realizaciju ovog projekta. Riječ je o registriranoj muzejskoj zbirci, upisanoj u Registar kulturnih dobara RH – Lista zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3805. Zbirka eksperimentalne arheologije jedinstvena je po svom sadržaju, zatvorena cjelina doniranih predmeta pokojnog Stjepana Vukovića, osnivača Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin i začetnika eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj. Sastoji se od dokumentacije, ručnih izrađevina u kamenu i drvetu, te jedinstvene eksperimentalne bušilice pomoću koje je Stjepan Vuković radio brojne eksperimente.
Digitalizaciju zbirke eksperimentalne arheologije izvršila je tvrtka specijalizirana i tehnološki opremljena za takav posao. Za tu svrhu korišteni su 3D scaner Zeiss Comet L3D 2M, Artec Eva i Artec Space Spider L3D scaneri. Uspostavljena je kvalitetna komunikacija kako bi digitalne kopije odgovarale budućim potrebama i smjernicama Nacionalnog projekta Hrvatska kulturna baština. Proces se odvijao u nekoliko etapa radi bolje kontrole izvornih predmeta i dobivenih digitalnih rezultata. Muzejski predmeti su grupirani prema vrsti materijala i određen je redoslijed kojim će se scanirati. Probni scan-a odrađen je za svaku vrstu materijala, a dobiven rezultat pregledan je u cijelosti te se nakon toga pristupilo scaniranju preostalih predmeta. Koordinator projekta zadužena za suradnju s vanjskim izvođačima bio je kustos i geolog Muzeja krapinskih neandertalaca, Eduard Vasiljević.
Digitalizirana građa i pripadajući metapodatci biti će prezentirani na portalu „Kulturna Baština“ čime fundus muzeja postaje dostupan široj zainteresiranoj javnosti za daljnje ekspertize.
 

Muzeji Hrvatskog zagorja

Kraneamus
muzej krapinskih neandertalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb
49 000 Krapina
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 968
Mail: mkn@mhz.hr

Rezervacije:
Tel: +385 49 371 491
Fax: +385 49 374 969
Mail: rezervacije-mkn@mhz.hr

OIB: 11298572202
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR 3828900011100011100